PIERWSZA POMOC NIEMOWLĘTOM I DZIECIOM

Przychodnia Bocheńska zaprasza na kurs:
PIERWSZA POMOC NIEMOWLĘTOM I DZIECIOM

Termin: 26.09.2016, poniedziałek
Godz.: 17.00
Czas trwania: 90 minut
Prowadząca: Patrycja PSUJ, ratownik medyczny
Miejsce: Przychodnia Bocheńska
Sala konferencyjna, poziom -1
Cena: 50 zł/osoba

Kurs skierowany jest do przyszłych rodziców, do rodziców i opiekunów, opiekunek, przedszkolanek i nauczycieli.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach i pozwalają uzyskać umiejętność udzielania pierwszej w stanach nagłych.
Program kursu obejmuje min. zagadnienia:
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– Zadławienia,
– Ostre zachorowania i stany nagłe u dzieci – oparzenia, cukrzyca, padaczka,
– Podstawy prawne i zasady wzywania pomocy.
Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz ćwiczeń z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów niemowlęcych i dziecięcych.