Zasady udzielania teleporad w Przychodni Boche艅skiej

Podstawa prawna: Rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395 z p贸藕n. zm.)

 1. Teleporady聽udziela w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Przychodni Boche艅skiej: lekarz, piel臋gniarka lub po艂o偶na, stosownie do swoich kompetencji.
 2. Teleporady s膮 udzielane od poniedzia艂ku do pi膮tku.
 3. Teleporada jest udzielana nie p贸藕niej ni偶 w pierwszym dniu roboczym po zg艂oszeniu takiej potrzeby przez pacjenta, chyba 偶e uzgodni si臋 z pacjentem inny termin.
 4. Rejestracja, w celu skorzystania z teleporady jest mo偶liwa w godzinach pracy plac贸wek medycznych tj. od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz: 8.00-18.00
 5. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu teleporady pod numerem: 14聽611 63 63 lub 517聽860 912 lub elektronicznie za po艣rednictwem wiadomo艣ci mailowej pod adresem: [email protected]
 6. Pacjent jest um贸wiony na konkretn膮 godzin臋 teleporady. Pracownik rejestracji dokonuje identyfikacji na podstawie danych osobowych pacjenta.
 7. Osoba udzielaj膮ca teleporady oddzwania do pacjenta na wskazany podczas rejestracji przez niego numer telefonu.
 8. W przypadku braku kontaktu z pacjentem, rejestracja plac贸wki podejmuje trzykrotn膮 pr贸b臋 kontaktu z pacjentem, w odst臋pie co najmniej 5 minut.
 9. Po trzeciej pr贸bie nawi膮zania kontaktu z pacjentem, uznaje si臋, 偶e pacjent zrezygnowa艂 z teleporady, co oznacza, 偶e teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielaj膮c膮 teleporady nie podejmie kolejnej pr贸by nawi膮zania kontaktu w ramach zg艂oszonego wcze艣niej zapotrzebowania. W贸wczas nale偶y powt贸rzy膰 procedur臋 wskazan膮 w pkt. 4-7.
 10. Osoba udzielaj膮ca teleporady pacjentowi, przed udzieleniem teleporady, jest zobowi膮zana do potwierdzenia to偶samo艣ci pacjenta, na podstawie danych, umo偶liwiaj膮cych ustalenie to偶samo艣ci, takich jak np.: imi臋 i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, przekazanych w trakcie rejestracji oraz na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru. Teleporade przeprowadza si臋 w spos贸b gwarantuj膮cy zachowanie poufno艣ci.
 11. Pacjent jest obowi膮zany do w艂a艣ciwej wsp贸艂pracy z osob膮 przeprowadzaj膮c膮 teleporad臋, przede wszystkim jest obowi膮zany do przekazania prawdziwych i wyczerpuj膮cych informacji o swym stanie zdrowia
 12. W trakcie teleporady mo偶e zaistnie膰 sytuacja gdy z uwagi na stan zdrowia pacjenta konieczne b臋dzie przeprowadzenie badania fizykalnego/wywiadu lub przeprowadzenie dodatkowych bada艅. Pacjent otrzyma w贸wczas stosowne dyspozycje.
 13. Osoba udzielaj膮ca teleporady pacjentowi, odnotowuje w jego indywidualnej dokumentacji medycznej wy艂膮cznie niezb臋dne informacje, przewidziane przepisami prawa.
 14. Osoba udzielaj膮ca teleporady dokuje adnotacji w indywidualnej dokumentacji medycznej potwierdzaj膮c, 偶e 艣wiadczenie zosta艂o zrealizowane w formie teleporady.
 15. Pacjent w trakcie teleporady ma prawo zg艂oszenia woli osobistego kontaktu z lekarzem b膮d藕 innym personelem medycznym.
 16. Zako艅czenie izolacji w warunkach domowych nast臋puje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ostatnim dniu przed艂u偶onego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas kt贸rej lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przed艂u偶eniu okresu jej trwania.
 17. Ka偶dorazowo w przypadku nag艂ego pogorszenia si臋 stanu zdrowia Pacjent zobowi膮zany jest niezw艂ocznie uda膰 si臋 do najbli偶szej plac贸wki medycznej lub skontaktowa膰 si臋 z numerem alarmowym 112.

艢wiadczenia realizowane wy艂膮cznie w bezpo艣rednim kontakcie z pacjentem obejmuj膮ce 艣wiadczenia udzielane:

1. w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyrazi艂 zgody na realizacj臋 艣wiadczenia w formie teleporady, z wy艂膮czeniem 艣wiadcze艅

UWAGA! NIE STOSUJE SI臉 W SYTUACJI: wystawiania recepty niezb臋dnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacj臋 zaopatrzenia w wyroby medyczne, je偶eli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej oraz wydaniem za艣wiadcze艅)

2. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, piel臋gniark臋 lub po艂o偶n膮 POZ, wskazanych w deklaracji wyboru

3. w zwi膮zku z chorob膮 przewlek艂膮, w przebiegu kt贸rej dosz艂o do pogorszenia lub zmiany objaw贸w

4. w zwi膮zku z podejrzeniem choroby nowotworowej

5. dzieciom do 6. roku 偶ycia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, kt贸rych udzielenie jest mo偶liwe bez badania fizykalnego

UWAGA! wszelkie wizyty obejmuj膮ce bezpo艣redni kontakt z osob膮 udzielaj膮c膮 艣wiadcze艅 zdrowotnych s膮 realizowane z zachowaniem zasad re偶imu sanitarnego obowi膮zuj膮cych w Przychodni boche艅skiej.W przychodni akceptujemy p艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮 oraz kredytow膮 Visa, Mastercard, Maestro.
karty_m

Bezp艂atny dost臋p do bezprzewodowego internetu dla wszystkich pacjent贸w przychodni.

Dane adresowe:

Przychodnia Boche艅ska
ul. Krakowska 27
32-700 Bochnia
14 611 63 63

Gabinet Okulistyczny
885-455-955

Godziny:

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ):
poniedzia艂ek-pi膮tek: 08:00鈥18:00
sobota-niedziela: nieczynne

Poradnie specjalistyczne:
poniedzia艂ek-pi膮tek: 07:00鈥20:00
sobota-niedziela: nieczynne

Punkt pobra艅:
poniedzia艂ek-pi膮tek: 07:00鈥11:00
sobota: 07:30-11:30
niedziela: nieczynne