O nas

Przychodnia Bocheńska mieści się w budynku wzniesionym w 1899 r. przez dr Antoniego Pietrzyckiego, który zamieszkał w nim wraz z rodziną i w którym prowadził praktykę lekarską. Po ponad stu latach budynek ten ponownie służy mieszkańcom ziemi bocheńskiej jako miejsce, w którym można otrzymać fachową pomoc medyczną – zarówno w ramach bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej jak i poradni specjalistycznych.

Bezpłatne usługi medyczne udzielane w ramach poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. lekarza pierwszego kontaktu) tj. lekarza medycyny rodzinnej, lekarza specjalisty chorób wewnętrznych, lekarza pediatry oraz zespoły pielęgniarek i położnych środowiskowych są świadczone przez doświadczonych i uznanych lekarzy jak i przez profesjonalne zespoły pielęgniarek i położnych środowiskowych. Badania laboratoryjne, badania USG, RTG i spirometryczne przysługują pacjentom bezpłatnie, na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dyrektorem ds. medycznych jest dr Kazimierz Rajda, specjalista chorób wewnętrznych, związany wcześniej ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei.

W Przychodni Bocheńskiej przyjmują również inni lekarze specjaliści: ginekolog – położnik, okulista, chirurg ogólny, ortopeda, laryngolog, kardiolog, anestezjolog (leczenie bólu) oraz dermatolog.

Na terenie przychodni powstała także nowoczesna szkoła rodzenia, w której lekarze ginekolodzy oraz położne przygotowywać będą rodziców do przyjścia na świat ich potomstwa.