Polityka prywatno艣ci

Zgodnie z art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych

W celu w艂a艣ciwej realizacji obowi膮zku informacyjnego okre艣lonego w przepisach art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako 鈥濺ODO鈥) wyja艣nia si臋 co nast臋puje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w tym danych osobowych dotycz膮cych
  stanu zdrowia) jest Medycyna Sp. z o.o., ul. Na Zakolu Wis艂y 12B LU2, 30-729 Krak贸w
  prowadz膮ca podmiot leczniczy Przychodnia Boche艅ska, ul. Krakowska 27,
  32-700 Bochnia (dalej jako: 鈥濵edycyna sp. z o.o.鈥), NIP: 945-218-64-33, REGON:
  362396776, tel.: 14 611 63 63
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Medycyna Sp. z o.o. jest Pani Magdalena
  Kukla, telefon kontaktowy: 14 611 63 63, adres email: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w Medycyna sp. z o.o. w celach
  wymaganego prawem dokumentowania procesu udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych,
  w zwi膮zku z art. 9 ust. pkt. h) RODO.
 4. Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej wytworzonej w trakcie udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych b臋d膮 przechowywane przez Medycyna sp. z o.o. przez czasokres wskazany w przepisach prawa (art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. ustawy O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017. 1318 t.j. z p贸藕n. zm. wraz z przepisami wykonawczymi). W tym czasie posiada Pan/Pani dost臋p do dokumentacji medycznej na zasadach okre艣lonych w przepisach prawa (art. 26-27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. ustawy O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017. 1318 tj. z p贸藕n. zm. wraz z przepisami wykonawczymi).
 5. Przys艂uguje Pani/Panu prawo do 偶膮dania od Administratora sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy uzna Pani/Pan, i偶 Medycyna sp. z o.o. nie przetwarza danych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa).
 6. We wszelkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych prosimy kontaktowa膰 si臋 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Medycyna Sp. z o.o. b膮d藕 bezpo艣rednio z Administratorem.

Polityka Cookies: https://przychodniabochenska.pl/polityka-cookiesW przychodni akceptujemy p艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮 oraz kredytow膮 Visa, Mastercard, Maestro.
karty_m

Bezp艂atny dost臋p do bezprzewodowego internetu dla wszystkich pacjent贸w przychodni.

Dane adresowe:

Przychodnia Boche艅ska
ul. Krakowska 27
32-700 Bochnia
14 611 63 63

Gabinet Okulistyczny
885-455-955

Godziny:

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ):
poniedzia艂ek-pi膮tek: 08:00鈥18:00
sobota-niedziela: nieczynne

Poradnie specjalistyczne:
poniedzia艂ek-pi膮tek: 07:00鈥20:00
sobota-niedziela: nieczynne

Punkt pobra艅:
poniedzia艂ek-pi膮tek: 07:00鈥11:00
sobota: 07:30-11:30
niedziela: nieczynne