Opieka Koordynowana w Bochni

W naszej Przychodni wprowadziliśmy opiekę koordynowaną. Polega ona na ścisłej współpracy różnych specjalistów w celu objęcia pacjenta jak najlepszą opieką. Poznaj korzyści, jakie możesz osiągnąć, korzystając z opieki koordynowanej w naszej Przychodni.

Opieka koordynowana co to jest?

Opieka koordynowana to proces, w który zaangażowany jest lekarz pierwszego kontaktu (POZ), lekarze specjaliści (np. kardiolog), pielęgniarka oraz dietetyk. Ma on na celu zapewnienie diagnozy, terapii oraz edukacji na temat choroby. Opiekę koordynowaną szczególnie wyróżnia:

 • obecność koordynatora,
 • tworzenie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej.[[1],[2]]

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Z możliwości opieki koordynowanej mogą skorzystać pacjenci z chorobami z zakresu:

 • kardiologii,
 • diabetologii,
 • chorób płuc,
 • endokrynologii.[[3]]

Na czym polega opieka koordynowana?

Dotychczas lekarz pierwszego kontaktu miał nieco ograniczone pole działania w zakresie zlecania badań oraz prowadzenia leczenia swoich pacjentów. W opiece koordynowanej kompetencje lekarza POZ są poszerzone między innymi o:

 • możliwość zlecania większej ilości badań,
 • ścisłą współpracę z lekarzami specjalistami np. diabetologiem, kardiologiem (konsultują się oni między sobą, aby omówić wyniki badań i ustalić wspólnie plan leczenia),
 • współpracę z dietetykiem.[3]

Opieka koordynowana obejmuje kilka następujących po sobie elementów:

 1. Porada wstępna. To często pierwsza wizyta u lekarza POZ w związku z odczuwanymi dolegliwościami. Na niej lekarz zleca konieczne do wykonania badania.
 2. Wizyta kompleksowa. Lekarz POZ szczegółowo analizuje wyniki badań, przeprowadza wywiad oraz badania w gabinecie np. osłuchuje płuca. Na tej wizycie lekarz tworzy także Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM). Zawiera on m.in. informacje o tym:
 3. u jakich specjalistów czeka Cię wizyta,
 4. kiedy powinny się odbyć wizyty kontrolne,
 5. jak będzie krok po kroku wyglądało leczenie,
 6. jakie dodatkowe badania musisz jeszcze wykonać.
 7. Realizacja Indywidualnego Planu Opieki Medycznej wraz z pomocą koordynatora.
 8. Kolejna wizyta kompleksowa po ustalonym przez lekarza POZ czasie.[2]

Rola koordynatora

Nad sprawną realizacją ustalonego przez lekarza Indywidualnego Planu Opieki Medycznej czuwa koordynator (lekarz, pielęgniarka lub rejestrator medyczny). Do jego zadań należy między innymi:

 • ustalanie terminów badań oraz konsultacji zleconych przed lekarza,
 • ustalanie terminów odbywania się porad edukacyjnych,
 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach leczenia,
 • dbanie o przepływ informacji między wszystkimi specjalistami zaangażowanymi w opiekę nad pacjentem.[1]

Dietetyk w opiece koordynowanej

Wśród grona specjalistów zaangażowanych w opiekę koordynowaną znajduje się także dietetyk. Konsultacje z nim mogą zostać uwzględnione w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej. Styl życia i sposób odżywania są niezwykle ważne w kontekście leczenia i profilaktyki wielu chorób. Rozmowa z dietetykiem ma na celu wprowadzenie zdrowych nawyków do codziennego życia. Może on również ustalić indywidualny plan żywieniowy, czyli rozpisze co jeść na co dzień, aby wspierać proces leczenia.[1]

Edukacja w opiece koordynowanej

Kolejnym ogniwem w opiece koordynowanej jest edukator. Może nim być np. lekarz lub pielęgniarka wykwalifikowani w danej dziedzinie wiedzy. Mają oni za zadanie wytłumaczyć m.in.:

 • na czym polega choroba,
 • jak będzie wyglądało leczenie,
 • o czym trzeba pamiętać w trakcie terapii,
 • jakich objawów można się spodziewać.

Pacjent w opiece koordynowanej

Pacjenci objęci opieką koordynowaną, mają możliwość szybkiej diagnozy oraz leczenia chorób u swojego lekarza POZ. Może on skontaktować się z innym lekarzem specjalistą np. endokrynologiem, w celu omówienia wyników badań i ustalenia leczenia, lub jeśli widzi do tego wskazania, zalecić pacjentowi konsultację z wspomnianym specjalistą. Wtedy koordynator ma za zadanie ustalić termin wizyty. Dla pacjenta to znaczna oszczędność czasu i spore ułatwienie.[[4]]

Na podkreślenie zasługuje także Indywidualny Plan Opieki Medycznej oraz rola edukatorów, dzięki czemu pacjent wie, jak będzie wyglądał proces jego leczenia. Dodatkowo chory znajduje się pod stała opieką, więc w razie pytań, zawsze ma się do kogo zwrócić.[[5]]

Korzyści dla pacjenta z opieki koordynowanej

Korzyści płynące dla pacjenta to:

 • wygoda – więcej konsultacji w jednym miejscu,
 • czas – wizyty umawia koordynator,
 • bezpieczeństwo – koordynator czuwa nad realizacją planu,
 • dostępność – lekarz POZ ma możliwość zlecenia większej ilości badań,
 • edukacja – pacjent zna i rozumie plan leczenia.[3]

Opieka koordynowana pozwala także zwiększyć zaangażowanie pacjenta w proces własnego leczenia, dzięki czemu może być ono skuteczniejsze.

Wykaz źródeł


[1]           Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej. Pacjent.gov.pl 2023 [dostęp 19.10.2023]

[2]           Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej. Przewodnik po cyfrowej ochronie zdrowia. Blog.osos.pl [dostęp 19.20.2023]

[3]           Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej. NFZ.gov.pl. 2023 [dostęp 19.10.2023]

[4]           Opieka koordynowana w poradniach POZ. Rzecznik Praw Pacjenta. gov.pl 2023 [dostęp 19.10.2023]

[5]           Sygut-Mirek M: Co siódma placówka POZ z umową na opiekę koordynowaną. 2023. Termedia. [dostęp 19.10.2023]