Plan porodu

Plan Porodu (załącznik) to rodzaj dokumentu, w którym kobieta zawiera wszystkie swoje oczekiwania wobec porodu. Taki plan pacjentka powinna opracować wspólnie z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną. Są tam zawarte założenia i oczekiwania pacjentki wobec opieki medycznej podczas porodu. Respektowanie Planu Porodu danej pacjentki staje się co raz bardziej powszechne.
Opracowanie własnego Planu Porodu traktujemy jako element przygotowania do porodu, gdzie wyjaśniamy istotę zabiegów, jakim może być poddana pacjentka podczas porodu.

Nasze podopieczne mają zapewnioną ciągłość opieki podczas pobytu w szpitalu, na sali porodowej i po porodzie. Opracowując plan porodu z pacjentką znamy możliwości organizacyjne i lokalowe w szpitalu, co pomaga odpowiednio przygotować pacjentkę do porodu.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu ciężarnej znacznie lepiej układa się współpraca z personelem medycznym. Pacjentka uzyskuje większą samoświadomość o porodzie, ewentualnych zabiegach, kobieta rodząca jest spokojniejsza i może bardziej skoncentrować się na skurczach, opanowaniu bólu, oddychaniu i relaksacji miedzy skurczami.