Położne

Zespół Położnych:

mgr Anna BIELEWICZ
położna środowiskowo-rodzinna
specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Certyfikowany Doradca Laktacyjny

mgr Jolanta JEZIOREK
położna środowiskowo-rodzinna
specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
kurs z zakresu organizowania i prowadzenia Szkoły Rodzenia

Wszystkim kobietom zdeklarowanym do położnej POZ bezpłatnie przysługuje:
– przedkoncepcyjna opieka nad dziewczętami w okresie dojrzewania;
– edukacja przedporodowa u kobiet w ciąży od 21 tygodnia (więcej informacji);
– Szkoła Rodzenia od 32-go tygodnia ciąży (więcej informacji);
– zapis KTG (więcej informacji);
– kompleksowa opieka nad kobietą po porodzie, noworodkiem i rodziną (więcej informacji);
– opieka w schorzeniach ginekologicznych i ginekologiczno-onkologicznych.

Sala w której odbywają się zajęcia bezpłatnej szkoły rodzenia.