Edukacja przedporodowa

Podczas bezpłatnych spotkań edukacyjnych z położną od 21 tygodnia ciąży poruszane mogą być następujące tematy:

– Prawa przysługujące kobiecie ciężarnej, rodzącej i w okresie połogu (Standard opieki okołoporodowej);
– Przebieg ciąży fizjologicznej; zalecane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne;
– Plan opieki przedporodowej i plan porodu (Plan porodu) (więcej informacji);
– Metody uśmierzania bólu podczas porodu;
– Postępowanie w poszczególnych fazach porodu;
– Postępowanie w trakcie cięcia cesarskiego;
– Obecność osoby towarzyszącej podczas porodu;
– Opieka nad noworodkiem / szczepienia;
– Kontakt „skóra do skóry”;
– Przebieg połogu / informacja o wizytach patronażowych;
– Wsparcie laktacyjne i psychologiczne;
– Wypis ze szpitala i formalności związane z rejestracją noworodka.