Po porodzie

Praca położnej po porodzie polega na na obserwacji adaptacji noworodka w nowym dla siebie otoczeniu i rozwiązywaniu związanych a tym ewentualnych problemów.

– ocena i pielęgnacja ran po porodach zabiegowych, tj. cięcie cesarskie, nacięcie krocza;
– poradnictwo laktacyjne ukierunkowane na naturalne karmienie piersią, ocena i ewentualna poprawa techniki karmienia piersią;
– ważenie za pomocą przenośnej wagi noworodka oraz monitorowanie prawidłowego zwiększania masy ciała;
– ocena przebiegu żółtaczki noworodków;
– kąpiel noworodka i czynności  pielęgnacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem toalety pępka.