Zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19

Drodzy Pacjenci!

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach w dniach 12-25 marca.

W tych dniach rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem poniżej 8. roku życia.

Aby otrzymać taki zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy lub w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą w ZUS.
Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.

Lekarz pierwszego kontaktu ma możliwość wypisania zwolnienia/opieki wyłącznie w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/…/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly